Cookies a Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Louve Investments SICAV, a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové město, 110 00 Praha 1 Česká republika, IČO 108 39 925 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26320 (dále jen „Louve SICAV“).

Louve Group s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové město, 110 00 Praha 1 Česká republika, IČO 069 45 431 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291824 (dále jen „Louve Group“).

Úvod
 1. Tyto zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce www.louvegroup.com („Internetová stránka“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje společnosti Louve Group a Louve SICAV. Tyto zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.
 2. Tyto zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek společnosti Louve Group a Louve SICAV a jak pomocí souborů cookies společnost Louve Group a Louve SICAV získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.
 3. Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.
Co jsou cookies
 1. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do zařízení uživatele.
 2. Soubory cookies zejména:
  1. slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;
  2. umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají zaznamenávání statistik o návštěvnících Internetových stránek;
  3. napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
 3. Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
  1. cookies první strany (first party cookies) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější;
  2. cookies třetí strany (third party cookies) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti.
Účel používání cookies

V rámci Internetových stránek používá společnost Louve Group a Louve SICAV cookies za těmito účely:

 1. technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.). K použití těchto nezbytně nutných cookies není třeba souhlas uživatele;
 2. analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě může společnost Louve Group a Louve SICAV upravit Internetovou stránku tak, aby zlepšila uživatelský dojem;
 3. remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již Internetovou stránku navštívili;
 4. konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
Doba uchování cookies

Cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.

Typy cookies na těchto Internetových stránkách

Tyto Internetové stránky ukládají následující soubory cookies:

 1. Technické – cookies první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.;
 2. Google Analytics – cookies první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics a Podmínky využívání souborů cookie;
 3. Google AdWords – cookies první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords a Podmínky využívání souborů cookie;
 4. Sklik – cookies třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik;
 5. Facebook Pixel – cookies první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook;
 6. Facebook Connect – cookies první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook.
Nastavení prohlížeče

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

Zpracování osobních údajů, využití údajů získaných na těchto Internetových stránkách
 • Společnost Louve Group a Louve SICAV prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů a ukládání souborů cookies.
 • Zpracování osobních údajů nejen návštěvníků Internetových stránek podrobně popisují Podmínky zpracování osobních údajů dostupné na Internetové stránce na adrese https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.
Sdílení informací
 • Společnost Louve Group a Louve SICAV může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti.
Závěrečná ustanovení
 • Společnost Louve Group a Louve SICAV je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí společnost uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.
Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vaše osobní údaje, aby zlepšila vaše procházení.