více než 10 let zkušeností

Jsme ambiciózní partneři, kteří vyhledávají úspěšné aktivity. Prostřednictvím cílených investic dosahujeme mimořádných výsledků.

0

AUM

0

yield

0

NAV

0

horizont 5 let
Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci
neobvykle dobře.
John D. Rockefeller

Investiční strategie

Investiční strategií fondu Louve Investments SICAV je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a minimálním rizikem bez sektorového a geografického vymezení.

Spolupracujeme s investory, kteří hledají příležitost investovat, ale nechtějí na sebe brát riziko investice v jediném aktivu.

Například investicemi v kapitálových obchodních společnostech a nemovitostních projektech nebo poskytováním úvěrů, což jsou aktiva dlouhodobě překonávající bežné výnosy, a dále do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu.

Cílené rozložení aktiv

Díky majetkové účasti fondu na různých aktivech, diverzifikujeme investice a nabízíme zajímavé zhodnocení.

Vývoj hodnoty investičních akcií

Hodnota investičních akcií

IAA

1,000 CZK hodnota IAA
NAV 0.000.000 CZK
hodnota IAA k 1.7.2024

IAB

1,000 CZK hodnota IAB
NAV 0.000.000 CZK
hodnota k 1.7.2024

IAC

1,000 EUR hodnota IAC
NAV 0.000.000 EUR
hodnota k 1.7.2024

Majetek fondu

AUM 000.000.000 CZK
NAV 000.000.000 CZK
hodnota k 1.7.2024

Přehled základních údajů fondu

Název fondu
Louve Investments SICAV, a.s.

Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Druh investičního fondu
Fond kvalifikovaných investorů

Minimální investice
1 mil. Kč

Emitovaný cenný papír
Investiční akcie A
Investiční akcie C

Očekávaný výnos investičních akcií
12 % p.a.

Doporučený investiční horizont
3 roky a více

Měna fondu
CZK / EUR

Vstupní poplatek
až 4%

Výstupní poplatek
dle statutu fondu

Frekvence úpisu investičních akcií
Měsíčne

Regulátor a dohled
Česká národní banka

Obhospodařovatel a administrátor
 

Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.

Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Zdanění výnosů fondu
Daň z příjmu 5 %

Jak se stát akcionářem Louve Investments
a jaký je průběh investice?

Prezentace
fondu

Na základě Vašeho požadavku Vás budeme obratem kontaktovat. Představíme Vám základní parametry fondu a zašleme Vám podrobnou prezentaci.

Jsme Vám
k dispozici

V případě jakýchkoli dotazů jsme tu pro Vás, abychom je zodpověděli a Vy měli co nejjednodušší rozhodování.

Dokumentace pro
investora

Dokumentace pro nového investora zahrnuje smlouvy o úpisu investičních akcií, sdělení klíčových informací a statut fondu.

Podpis
smlouvy

Jakmile bude vše podepsáno, zašleme Vám výzvu k úpisu investičních akcií a výzvu k odeslání peněžních prostředků na účet fondu.

Emise
investičních akcií

Investiční akcie budou vydány podle stanovené čisté hodnoty majetku fondu v příslušném období. Investiční akcie budou připsány na Váš majetkový účet.

Pravidelné
reporty

Měsíčně Vám zašleme údaj o čisté hodnotě majetku fondu. Jednou ročně Vám zašleme report stanovený na základě auditované účetní závěrky fondu.

Upozornění pro investory

Louve Investments SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat. Návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu..

investujte do fondu.

Kontaktujte nás a sjednejme si schůzku, kde Vám
Fond Louve Investments rádi představíme.

  Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vaše osobní údaje, aby zlepšila vaše procházení.

  Upozornění pro investory

  Louve Investments SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

  Tyto webové stránky necílí na žádnou fyzickou osobu, která je občanem nebo obyvatelem země, kde by jejich obsah nebo používání byly v rozporu s jakýmikoli zákony či nařízeními, ani na žádnou právnickou osobu, která se nachází v takové zemi nebo jurisdikci, a tyto fyzické či právnické osoby nebudou tyto webové stránky používat.

  Uživatelé přijímají informace obsažené na těchto stránkách na své vlastní riziko a společnosti Louve Investments SICAV, a.s., se sídlem na adrese Václavské náměstí 2132/47, Praha 1 Nové Město, 110 00 Česká republika IČO: 108 39 925, která má povolení k výkonu činnosti investičního fondu uděleného ČNB (Česká národní banka) (dále jako „Fond“), správce a obhospodařovatel Avant investiční společnost, a.s. (IČO: 275 90 241) („Správce“) a Louve Group s.r.o., (IČO: 069 45 431) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že návštěva těchto webových stránek není v rámci jurisdikce uživatele povolena nebo může vést ke vzniku registračních či licenčních požadavků.

  Informace obsažené na těchto webových stránkách by se neměly pokládat za doporučení ke koupi či prodeji akcií ve výše uvedeném Fondu. Osoba, která přijímá informace obsažené na těchto webových stránkách, nese odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů platných ve své jurisdikci.

  Jakákoli osoba, která obdrží nebo získá Základní informace o nabídce akcií, Přílohu s doplňujícími informacemi o nabídce akcií a/nebo jakékoli jiné dokumenty ohledně Fondu a/nebo Správce, na jakémkoli území v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách nebo v jiné formě, nebude tuto skutečnost pokládat za výzvu ke koupi nebo úpisu ani by neměla tuto dokumentaci používat, pokud na daném území není možné legálně učinit takovou výzvu bez nutnosti splnit jakýkoli registrační či jiný právní požadavek.

  Učiněná investiční rozhodnutí by měla vycházet výhradně z nezávislého posouzení na základě finančního postavení a investičních cílů investora a také investorova osobního výkladu informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Uživatelé těchto webových stránek nesou výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí.

  POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE MU A SOUHLASÍTE S NÍM?