Louve Investments je schválen ČNB

Vyrozumění o zápisu investičního fondu Louve Investments SICAV, a.s., který není samosprávným investičním fondem, do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného podle § 597 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Dne 12. března 2021 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena pod čj. 2021/027895/CNB/570 žádost společnosti Louve Investments SICAV, a.s., dosud nezapsané v obchodním rejstříku, se sídlem Praha, jejímž statutárním orgánem je společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO 27590241, se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, o zápis investičního fondu Louve Investments SICAV, a.s., který je fondem kvalifikovaných investorů, do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného podle § 597 písm. a)zákona č. 240/2013Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB Vás tímto informuje, že investiční fond Louve Investments SICAV, a.s., který není samosprávným investičním fondem, byl k datu 17. března 2021 zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Seznam investičních fondů s právní osobností je uveřejněn na webových stránkách ČNB – viz www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Jak Vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem emailem nebo telefonicky. Rádi Vám odpovíme.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

Tato webová stránka používá soubory cookie a žádá vaše osobní údaje, aby zlepšila vaše procházení.